top of page

SOLUTIONS

by 2clean

I forkant av utviklingen
Vi bygger og investerer i teknologi for å optimalisere drift for ansatte og kunder. På den måten sikrer vi gode arbeidsvilkår, bedre ressursbruk og god kvalitet på leveransen.

 

Vi tilbyr ulike løsninger for våre kunder:
• APP og web basert styringsverktøy
• Elektronisk kunderapportering
• Avvikshåndtering
• Kundeportal

 

Innovative teknologiske løsninger
For å møte fremtiden er det viktig for oss å ha samarbeidspartnere som ivrer etter å være i front av utviklingen. Vi jobber tett sammen med våre leverandører for å kunne styrke vår leveranse innen:
• Automatisering
• Nanoteknologi
• Sensorteknologi
• APP baserte styringsverktøy
• Intelligente renholdsmaskiner
• Artificial Intelligence

 

bottom of page