top of page

PEOPLE

by 2clean

Vi skal tiltrekke oss og beholde de beste menneskene ved å sørge for trygghet, motivasjon og utfordringer. 

 

Trygghet
Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi vet dette! Derfor skal våre ansatte føle seg trygge i sitt arbeid. Trygghet skaper vi gjennom en god personalpolitikk, gode rutiner, faste rammer, riktig opplæring og regelmessig oppfølging. 

 

Profesjonalitet
En medarbeider fra 2clean skal alltid følge våre kjerneverdier, opptre profesjonelt, være løsningsorientert og utføre sitt arbeid i henhold til avtale. Alle våre servicemedarbeidere skal være uniformert og bære ID kort fra arbeidstilsynet.

 

HR systemer
Vi tar vare på våre ansatte gjennom:
• Simployer HRM
• Msolution
• Visma
• Elektroniske personalhåndbøker
• Tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund

 

bottom of page