top of page

ENVIRONMENT

by 2clean

Vårt miljøprogram involverer våre ansatte, kunder og leverandører. Vi skal verne miljøet ved å kaste mindre restavfall, bruke mindre energi, redusere vannforbruket, minimere bruken av kjemikalier og redusere vårt økologiske fotavtrykk.

 

Våre miljøtiltak
• Miljøvennlige avfallsløsninger
• Miljøbevisst drift
• Grønn kjemi
• Papirløse prosesser
• Krav til leverandører

 

Grønne skiftet
Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet. Vi skal bidra med grønne arbeidsplasser med en strategi for samfunnsansvar som er bygget på en forpliktelse til å redusere utslipp og bidra til å gjøre bransjen mer miljøvennlig. 

 

Trygghet for deg
Vi har implementert den internasjonalt anerkjente miljøstandarden ISO 14001

Vi stiller krav til våre leverandører gjennom Grønt Punkt
 

bottom of page