top of page

CORONAVIRUS

Vi har et felles ansvar for et trygt arbeidsmiljø og trygge fasiliteter for alle, å redusere risiko skal ha høy prioritet. Utbrudd på arbeidsplassen kan få store konsekvenser både for virksomheten og menneskene som berøres.

Hvordan forhindre spredning av virus under et utbrudd?

 

Infeksjoner kan forhindres eller kontrolleres ved å redusere mulighetene for smitteoverføring. Ved å ta i bruk grunnleggende prinsipper i infeksjonskontroll så er vi på god vei.

Koronaviruset tilhører gruppen virus med membran, eller lukkede virus. Dette er heldigvis en virustype som lett lar seg ødelegge utenfor kroppen. Det smitter fra person til person via kontakt, dråper og tilsmussede overflater. Målrettet fokus og riktige metoder er viktigste verktøy i å holde smitten tilbake.

Fokuser først på de enkle tiltakene

 

God infeksjonskontroll begynner med å anta alle som potensielt smittebærere. Derfor er det viktig å ha kunnskap og gode rutiner på plass, spesielt når det gjelder håndhygiene og overflatehygiene. Papirlommetørklær og evt. albuekrok skal brukes for å skåne de rundt seg ved host, nys og rennende nese. Dette vil redusere smitte betraktelig.

Håndhygiene; enkelt og effektivt, men tilgjengelig nok?

 

God håndhygiene er det enkleste og mest kostnadseffektive tiltaket vi kan gjøre for å holde oss friske, fordi det er umulig å vite med sikkerhet om det vi berører er forurenset. Dette gjør håndhygiene til en av de viktigste infeksjonsforebyggende tiltakene vi kan gjøre.

Øk frekvens og tilpass rutiner i perioder med spesielt høyt smittepress.

 

Ved smitteutbrudd eller i perioder med uvanlig bekymring for smitte skal fasiliteter ha evnen til å øke sin hygienepraksis, ved å inkorporere et høyere nivå av smitteforebygging.

Også fasiliteter utenfor helsetjenesten bør ta stilling til og innlemme tilpassede rutiner i renhold og hygiene i tider med økt bekymring som er tilpasset stedets funksjon og behov.

2clean kan hygiene

 

Målrettet fokus på kontinuerlig forbedring og metodiske tiltak vil bidra til å bryte smitteveiene, mellom mennesker og mellom mennesker og objekter. 2clean anbefaler god personlig hygiene sammen gode renholdsrutiner og tydelig ansvarsfordeling mellom ansatte. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

bottom of page